Θέτει την ατζέντα για τη ναυτιλία η ελληνική προεδρία

Δύο καυτά θέματα, που αφορούν στη διεθνή ναυτιλία και την ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική θα κληθεί να διαχειριστεί ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στο πλαίσιο της επικείμενης ανάληψης της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το πρώτο θέμα, αφορά στη συζήτηση επί της πρότασης Κανονισμού για την Παρακολούθηση, την Υποβολή Εκθέσεων και την Επαλήθευση των Εκπομπών Διοξειδίου του Ανθρακα από τις Θαλάσσιες Μεταφορές, η οποία στοχεύει στη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων & επαλήθευσης (monitoring, reporting & verification/MRV) για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία.

Το δεύτερο θέμα αφορά στην επίτευξη προόδου στο Συμβούλιο αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού για τη Θέσπιση Πλαισίου όσον αφορά την Πρόσβαση στην Αγορά Λιμενικών Υπηρεσιών και τη Χρηματοοικονομική Διαφάνεια των Λιμένων.

Μείωση εκπομπών ρύπων

Το πρώτο θέμα που αφορά στη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης των εκπομπών αερίων ρύπων από τις θαλάσσιες μεταφορές χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πολύπλοκο, καθώς συνδέεται άμεσα με την επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της ναυτιλίας σε ένα σύστημα εμπορίας ρύπων.

Αν και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώθηκε σε μία υποχώρηση από τη θέση αυτή, καθώς τελικά δεν εντάχθηκαν στο σύστημα ούτε οι αεροπορικές μεταφορές, η διεθνής ναυτιλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό οποιαδήποτε μονομερή πρωτοβουλία της Ε.Ε. σχετικά με τη μείωση των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου από τα πλοία.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λύση της δημιουργίας ενός συστήματος παρακολούθησης των πλοίων προκρίθηκε μετά από διάλογο και με τους φορείς της ναυτιλίας, ως ένα πρώτο βήμα για τη λήψη μέτρων μείωσης των εκπομπών που βασίζονται στην αγορά.

Δεδομένης, όμως, της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας του θέματος και του διεθνούς ενδιαφέροντος, αναφορικά με το θέμα της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, η ελληνική προεδρία προτίθεται να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη πρόταση Κανονισμού και στη διαμόρφωση σαφών και πρακτικά εφαρμόσιμων κανόνων για τη ναυτιλία υπό το πρίσμα και των συναφών σημαντικών διεθνών εξελίξεων στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Ναυτιλίας.

Ανάπτυξη των λιμένων

Σε ό, τι αφορά το θέμα της λιμενικής πολιτικής, η ελληνική προεδρία, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη δημιουργίας ενός ευνοϊκότερου επενδυτικού κλίματος στους λιμένες, θα επιδιώξει την επίτευξη προόδου στο Συμβούλιο αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού για τη Θέσπιση Πλαισίου Πρόσβασης στην Αγορά Λιμενικών Υπηρεσιών και τη Χρηματοοικονομική Διαφάνεια των Λιμένων.

Οπως σημειώνεται από αρμόδιους παράγοντες «δεδομένου ότι η εν λόγω πρόταση Κανονισμού στοχεύει στην πιο αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, μέσω της δημιουργίας ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη βελτίωση της απόδοσης των λιμένων, η προεδρία θα αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στις διεργασίες εντός του Συμβουλίου της Ε.Ε. με στόχο τη διαμόρφωση ενός νομοθετικού κειμένου που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος με όρους ισότιμου ανταγωνισμού στους λιμένες, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.».

Επίσης, η προεδρία θα προωθήσει το σύνολο των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διευκόλυνση της ναυτιλιακής κίνησης εντός της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας.

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών

Η ελληνική προεδρία θα επιδιώξει να υπάρξει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ακόμη θέμα, που αφορά στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Πρόκειται για την πρόταση Οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό των πλοίων.

Για την ελληνική προεδρία αποτελεί ιδιαίτερο μέλημα η ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής και ελέγχου των απαιτήσεων για τον εξοπλισμό των πλοίων, η απλούστευση του σχετικού κανονιστικού περιβάλλοντος και η εξασφάλιση ότι οι απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού θα εφαρμόζονται και θα υλοποιούνται με εναρμονισμένο τρόπο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ – [email protected]

naftemporiki.gr

Διαβάστε ακόμα