Σε «απηρχαιωμένα» κτήρια στεγάζονται τα Λιμεναρχεία

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών ΛΣ (ΠΕΑΛΣ) με επιστολή της προς τον υπουργό Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη κάνει λόγο για την κακή κατάσταση των κτιριακών υποδομών των περιφερειακών υπηρεσιών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.


Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Γνωστό είναι το θέμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές Λιμενικές Αρχές εξαιτίας της κακής κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων τους. Επί καθημερινής βάσεως γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων μελών μας αλλά και πολιτών αναφορικά με την κατάσταση αυτή.

Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι τα περισσότερα κτίρια είναι «απηρχαιωμένα», δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, και δεν διαθέτουν επαρκείς χώρους, με αποτέλεσμα να καθίστανται δυσλειτουργικά, τόσο για τα στελέχη, όσο και για τους συναλλασσόμενους πολίτες.

Πέραν των προαναφερομένων, το πρόβλημα εντείνεται εξαιτίας της ολιγωρίας, της αναβλητικότητας αλλά και της άρνησης σε άλλες περιπτώσεις, που επιδεικνύουν ορισμένοι εκ των Οργανισμών Λιμένων και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, στα αιτήματα των Προϊσταμένων των περιφερειακών Υπηρεσιών για συνδρομή τους στην επισκευή και συντήρηση των Λιμενικών καταστημάτων. Αυτό έχει ως συνέπεια, για άλλη μια φορά, οι Λιμενικές Αρχές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους, να καθίστανται «δέσμιες» χορηγιών και παροχών «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», καθώς δεν μπορούν από μόνες τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Εντούτοις, από την παρ. 5 του αρ. 53 του Β.Δ 14/19.01.1939 (ΦΕΚ 24Α ), προκύπτει η ex legem υποχρέωση των εν λόγω Φορέων για την επισκευή και συντήρηση των Λιμενικών καταστημάτων με δικούς τους οικονομικούς πόρους.

Κύριε Υπουργέ

Υπό το πρίσμα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου «επί το χείρον» υπηρεσιακού και οικονομικού καθεστώτος εις βάρος των στελεχών και με γνώμονα τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, που κατά τη συνάντησή μας προβάλατε ως πρωταρχικό σας στόχο, χρέος της υπεύθυνης Πολιτείας είναι να διασφαλίζει τα «αυτονόητα» και να εγγυάται για το προσωπικό τουλάχιστον «τα βασικά», όπως μεταξύ άλλων τις κατάλληλες κτιριακές υποδομές για την ασφαλή και εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων του.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της εκ του νόμου υποχρέωσής τους, σας καλούμε να παρέξετε τις κατάλληλες κατευθύνσεις στους Οργανισμούς Λιμένων και στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, ώστε να στέκονται «συνοδοιπόροι» και να παρέχουν ουσιαστική συνδρομή στα προβλήματα κτιριακών υποδομών που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές Υπηρεσίες.

Επιπλέον και προς την κατεύθυνση της άμεσης επίλυσης του προβλήματος, προτείνουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν- μεταφερθούν στους ανάλογους ΚΑΕ χρήματα του Ε.Σ.Π.Α, κονδύλια του οποίου όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, «βαλτώνουν» και δεν απορροφώνται», με αποτέλεσμα δυστυχώς η Πολιτεία να στερείται τους τόσο αναγκαίους και «ήδη εξασφαλισμένους» ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους.

Διαβάστε ακόμα