ΠΝΟ: Καταγγέλλει τις εργασιακές σχέσεις στο λιμάνι της Πάτρας

Σοβαρές καταγγελίες κάνει η Διοίκηση της ΠΝΟ για την κατάσταση, που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις στο λιμάνι της Πάτρας.

Τα «πληρώματα των παραπάνω πλοίων, τα οποία, κάτω από τον εκβιασμό της απόλυσης, υποχρεώνονται να εργάζονται νυχθημερόν και μάλιστα χωρίς να τους καταβάλλονται οι κατά νόμο δεδουλευμένες αποδοχές τους», αναφέρεται σχετικά σε ανακοίνωση της ΠΝΟ, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως μετά από ελέγχους, που έγιναν στην Πάτρα

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΝΟ έχει ως εξής:

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κατά την έκτακτη συνεδρίασή της στις 9-9-2013, αφού προέβη στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ειδικών ελέγχων στους οποίους η ιδία προέβη κατά το τριήμερο 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2013 στο λιμάνι της Πάτρας, προκειμένου να ενημερώσει αλλά και για να ενημερωθεί η ιδία από τα πληρώματα για τις επιπτώσεις από τις επερχόμενες μειωμένες συνθέσεις των πλοίων Πάτρας – Ιταλίας και για να διαπιστώσει την βασιμότητα των καταγγελλόμενων παραβάσεων και την καταστρατήγηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας στον κλάδο της ναυτεργασίας, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρόντος δελτίου τύπου με το οποίο και ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την ασκούμενη και συνεχώς εντεινόμενη, με την πλήρη ανοχή του ΥΝΑ, τρομοκρατία της εργοδοσίας στα πληρώματα των παραπάνω πλοίων, τα οποία, κάτω από τον εκβιασμό της απόλυσης, υποχρεώνονται να εργάζονται νυχθημερόν και μάλιστα χωρίς να τους καταβάλλονται οι κατά νόμο δεδουλευμένες αποδοχές τους.

Οι ώρες εργασίας ανάπαυσης των ναυτεργατών καθορίζονται ρητά και περιοριστικά από τις μέχρι σήμερα επικυρωθείσες από την Χώρα μας Διεθνείς Συμβάσεις (180/1996 η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 2974/2001, τις Οδηγίες 1999/63 ΕΚ και 1999/65 ΕΚ που ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο με το ΠΔ 152/2003 και την Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που κυρώθηκε με τον Ν. 4078/2012) και σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτό να παραβιάζονται τα καθοριζόμενα με τις διατάξεις αυτές μέγιστα όρια εργασίας

Η ΠΝΟ έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η ασφάλεια των πλοίων, των δρομολογίων, των επιβατών και του πληρώματος είναι και πρέπει να είναι υπεράνω κάθε πνεύματος επιχειρηματικής κερδοσκοπίας και δεν πρέπει για κανένα λόγο να θυσιάζεται στο βωμό της οποιασδήποτε σκοπιμότητας.

Εάν οι αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές του ΥΝΑ προέβαιναν σε ουσιαστικούς ελέγχους, όπως έπραξε η Διοίκηση της ΠΝΟ, αμέσως και αναμφισβήτητα θα διαπίστωναν ότι η ουσιαστική αλήθεια και πραγματικότητα δεν είναι αυτή που εμφανίζεται στα «χαρτιά» τα οποία και εξαναγκάζονται να υπογράφουν οι ναυτεργάτες κάτω από την απειλή της απόλυσης.

Από πλήθος στοιχείων και παραμέτρων σαφέστατα καταδεικνύεται ότι οι ώρες εργασίας και ανάπαυσης που αναφέρονται στα βιβλία του πλοίου και στις μισθολογικές καταστάσεις δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές ώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση των δρομολογίων των συγκεκριμένων πλοίων.

Πλοιοκτήτες και ΥΝΑ ευθέως στοχεύουν, με την γενικευμένη επίθεσή τους, στην πλήρη άλωση και συνολική κατάργηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτεργατών, στην κατάργηση της κοινωνικοοασφαλιστικής περίθαλψης, στην ουσιαστική κατάργηση της εκπαίδευσης τους κοκ , προκειμένου έτσι να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα σχέδια και επιδιώξεις τους με την καθιέρωση και επιβολή της ατομικής σύμβασης εργασίας.

Ήδη η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ GROUP» άρχισε να χρήση νέων εντύπων ναυτικών συμβάσεων όπου και αποπειράται ευθέως να καταστρατηγήσει τις ΣΣΕ και να επιβάλει ατομικούς όρους εργασίας, απόπειρα βέβαια η οποία και θα παραμένει στα στάδιο της απόπειρας.

Η Διοίκηση της ΠΝΟ προειδοποιεί προς κάθε κατεύθυνση ότι τέτοια σχέδια και επιδιώξεις, από όπου και αν προέρχονται, σε καμία περίπτωση δεν θα περάσουν.

Οι ναυτεργάτες δεν θα επιστρέψουν να θυσιαστούν τα με πολύχρονους αγώνες κατακτηθέντα δικαιώματά τους, στον βωμό της κερδοσκοπίας ή του οποιουδήποτε μνημονίου.

Οι ναυτεργάτες έχουν μάθει να αγωνίζονται. Και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται»

pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα