Αίτηση για έρευνες υδρογονανθράκων σε Θερμαϊκό και Στρυμονικό

Την κοινή αίτηση των εταιρειών Εnergan Oil & Gas S.A. και Ratio Oil Exproration LTD, με την οποία εκφράζεται το ενδιαφέρον τους για τη διεξαγωγή ερευνών στον Θερμαϊκό κόλπο και τον κόλπο του Ορφανού (ή Στρυμονικός κόλπος) αποδέχθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος με σχετική απόφασή του.

Με την ίδια απόφαση, ξεκινά και η διαδικασία για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις περιοχές αυτές, αφού ενεργοποιείται η σχετική διάταξη του νόμου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η έκδοση διακήρυξης διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους.

Η διακήρυξη θα περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, τα σημεία συναγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την επιλογή του αναδόχου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές σε 90 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση.

defencenet.gr

Διαβάστε ακόμα