Έπεσε στην θάλασσα ενώ ετοίμαζε την σκάλα του πλοηγού

Πρόκειται για μία περίπτωση στην οποία ένα μέλος του πληρώματος φορτηγού πλοίου, που ήταν σε κατάσταση έρματος, έπεσε στην θάλασσα ενώ ετοίμαζε την σκάλα του πλοηγού.

Το πλοίο κατά την στιγμή του συμβάντος είχε ταχύτητα 7 κόμβους ενώ η σκάλα του πιλότου ετοιμαζόταν από την υπήνεμη πλευρά, και στο σημείο βρισκόταν ο υποπλοίαρχος, ο λοστρόμος και ακόμη 3 μέλη του πληρώματος.

Λόγω του ότι τα έξαλα του πλοίου ήταν περισσότερο από 9 μέτρα η σκάλα του πιλότου ετοιμαζόταν σε συνδυασμό με την σκάλα ακομοδεσίου και καθώς ήταν και νύχτα είχαν ανοίξει και κάποια φώτα για να βλέπουνε.

Η σκάλα του πιλότου κατέβηκε στην πλευρά του πλοίου και η σκάλα ακομοδεσίου σηκώθηκε και βγήκε έξω για να κατέβει και αυτή. Ο λοστρόμος ήταν αυτός που κατέβηκε από τη σκάλα του ακομοδεσίου στην κάτω πλατφόρμα για να κολλήσει τη σκάλα του πιλότου στο κύτος του πλοίου.

Στο σημείο επικρατούσε θαλασσοταραχή με ανέμους εντάσεως 50 κόμβων και ύψος κύματος μεταξύ 2 και 3 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε διατοιχισμός και προνευτασμός του πλοίου. Ο λοστρόμος δυστυχώς δεν φορούσε σωσίβιο ούτε δέθηκε από σχοινί ασφαλείας.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο κύριο κατάστρωμα, πήρε ένα άλλο σχοινί και κατέβηκε ξανά τη σκάλα του ακομοδεσίου για να δέση την κατώτερη πλατφόρμα με την ανεμόσκαλα του πιλότου. Αμέσως μετά ακούστηκε μια δυνατή κραυγή από κάτω, και ο λοστρόμος φάνηκε στο νερό, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η γέφυρα για τον άνδρα που έπεσε στη θάλασσα. Η ώρα ήταν 01.45.

Ένα σωσίβιο με φως πετάχτηκε αμέσως στη θάλασσα. Μετά από λίγο πετάχτηκε ακόμη ένα σωσίβιο με φως. Ο αξιωματικός φυλακής στη γέφυρα έτρεξε στην αριστερή βαρδιόλα και απελευθέρωσε το σωσίβιο που υπάρχει εκέι. Στη συνέχεια πάτησε το πλήκτρο συμβάντος στο ECDIS ως σημείο αναφοράς (MOB). Εν τω μεταξύ, ο καπετάνιος μείωσε την ταχύτητα, ενημέρωσε το VTS στο VHF, και ζήτησε άδεια να γυρίσει το πλοίο πίσω για να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο γενικός συναγερμός σήμανε και ανακοινώθηκε ότι ο λοστρόμος έπεσε στη θάλασσα μέσω του συστήματος αναγγελιών. Αμέσως μπήκαν οπτήρες σε κάθε πλευρά του πλοίου με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος να συγκεντρώνονται στο σταθμό συγκέντρωσης. Μέχρι τις 02.00, το πλοίο βρισκόταν σε αντίθετη πορεία μέσα στο TSS. Τρία σωσίβια με φως εντοπίστηκαν αλλά τα μέλη του πληρώματος δεν κατάφεραν να βρουν το άτυχο άντρα. Μετά από λίγη ώρας αναζήτηση, ο Πλοίαρχος ζήτησε από το VTS βοήθεια από την στεριά για την έναρξη έρευνας και διάσωσης ενώ ζήτησε να προσεγγίσει κάποιο αγκυροβόλιο ώστε να μην παρεμποδίζει την ναυσιπλοΐα άλλων πλοίων που έπλεαν στο TSS.

Στις 03.15 η ακτοφυλακή ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο που έπεσε ο άντρας στη θάλασσα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες διάσωσης της ακτοφυλακής, ο ναυτικός δεν βρέθηκε ποτέ.

Είναι δυστυχώς μία συνηθισμένη παράληψη. Το να κατεβείτε από την σκάλα του ακομοδεσίου χωρίς σωσίβιο ή σχοινί ασφαλείας είναι πολύ επικίνδυνο και δεν θα πρέπει να γίνεται ποτέ. Αυτό το λάθος στην ασφάλεια μπορεί να είναι ολέθριο και είναι σίγουρο ότι συμβαίνει πολύ συχνά.

Χρησιμοποιείτε πάντα την κοινή λογική σας για να αξιολογήσετε τις τρέχουσες πρακτικές εργασίας. Ακριβώς επειδή η εργασία γινόταν πάντα με συγκεκριμένο τρόπο δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλής. Η εργασία έξω από το πλοίο ενώ βρίσκεται εν πλω είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ωστόσο, οι ναυτικοί δεν έχουν άλλη επιλογή όταν ετοιμάζουν την σκάλα του πιλότου σε συνδυασμό με αυτή του ακομοδεσίου. Αυτή η εργασία χρειάζεται κανόνες ασφαλείας, όπως να φοράτε την ζώνη ασφαλείας με το σχοινί και ένα σωσίβιο.

Όταν υπάρχει μια κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος έχει πέσει στη θάλασσα, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να βρεθεί γρήγορα. Άλλα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στο πλοίο, να επιβραδύνουν ή και να βοηθούν στη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Επάνω στο πλοίο τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο και όλα θα πρέπει να αξιολογούνται με κύριο μέλημα την ασφάλεια όλων.

Διαβάστε ακόμα