Κατάλογος

ALKON HOLDING INC.

Επικοινωνία

Τηλ1: 2104190680
Fax: 2104296895
Telex: 2443
Διεύθυνση: 31-33 Bouboulinas Street
Ταχυδρομικός κωδικός: 18535
Πόλη: Piraeus
Χώρα: Greece