Κατάλογος

CORNER SHIPPING CO LTD

Επικοινωνία

Τηλ1: 2104130300
Fax: 2104130924
Telex: 211357 / 211734 CORN GR
Διεύθυνση: 1 Vas.Petrou Servias str. Kastela
Ταχυδρομικός κωδικός: 18533
Πόλη: Piraeus
Χώρα: Greece