Επικοινωνία

Τηλ1: 2106230894
Fax: 2106230896
Διεύθυνση: Seleykeias 5, Nea Filadelphia
Ταχυδρομικός κωδικός: 14342
Πόλη: Athens
Χώρα: Greece