ΠΕΠΕΝ για τους εγκλωβισμένους ναυτικούς μας: «Δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χώρος για καθυστερήσεις»

Με δελτίο τύπου-καταγγελία η πανελλήνια ένωσης πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού ζητά να γίνει ότι απαιτείται για την παλιννόστηση και την εξόφληση των ναυτικών μας και τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χώρος για καθυστερήσεις.

Δείτε πιο κάτω αυτοτελή το δελτίο τύπου-καταγγελία της ΠΕΠΕΝ.

Φωτογραφίες Άρθρου

Διαβάστε ακόμα