Διαγωνισμός περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2019

Προκήρυξη για την ανάδειξη πρωτότυπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφιών για το έτος 2019.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΝΑΥΤΙΚΗ_ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ_1.pdf