Διενέργεια αλιευτικών ελέγχων – επιθεωρήσεων σε αλιευτικά σκάφη με βιντζότρατα

Με δεδομένη τη βούληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για πάταξη της παράνομης αλιείας, από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς τις Λιμενικές Αρχές για διενέργεια τακτικών αλιευτικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό γνωρίζεται ότι για το μήνα Οκτώβριο τ.ε. βεβαιώθηκαν είκοσι οκτώ (28) παραβάσεις της κείμενης αλιευτικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν το εργαλείο βιντζότρατα, μετά από τη διενέργεια αλιευτικών ελέγχων – επιθεωρήσεων στα σκάφη αυτά.

Σε βάρος των παραβατών κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Διαβάστε ακόμα