Διημερίδα EMSA για τον έλεγχο και τη διαχείριση του έρματος και των ιζημάτων πλοίων

Μετά από πρωτοβουλία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), κατά το χρονικό διάστημα 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική διημερίδα EMSA, στις εγκαταστάσεις κεντρικού κτηρίου ΥΝΑΝΠ (Αίθουσα 577) σε θέματα εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο και τη διαχείριση του έρματος και των ιζημάτων που προέρχονται από τα πλοία, 2004 (Δ.Σ. BWM 2004).

Η εν λόγω εκπαίδευση παρασχέθηκε από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και συμμετείχαν στελέχη από Κεντρικά Λιμεναρχεία και Διευθύνσεις Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σκοπός της Διημερίδας ήταν να συμβάλει στην πληρέστερη ενημέρωση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ αναφορικά με τον έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων της Δ.Σ. BWM 2004 στη χώρα μας.

Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση, η οποία είχε εγκριθεί κατά την 12η Συνάντηση του Συμβουλευτικού Δικτύου Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΜSA, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αρμοδιότητος του Οργανισμού ως προς την παροχή τεχνικής βοήθειας, στα Κ.Μ. της Ε.Ε., μέσω της διοργάνωσης δραστηριοτήτων επιμόρφωσης όσον αφορά το ναυτιλιακό τομέα και ιδίως στους τομείς της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, της ναυτικής ασφάλειας και της προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τις εργασίες της Διημερίδας, χαιρέτησαν ο Βοηθός Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Αγησίλαος, καθώς και ο Διευθυντής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος.

Διαβάστε ακόμα