Δουλειές με Έλληνες έκλεισε η Wartsila

lng_wartsila_

Η Φινλανδική ομάδα πρόωσης πλοίων Wartsila έκλεισε επιπλέον συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με Έλληνες ιδιοκτήτες.

Ανακοίνωσε ότι τέσσερις εταιρείες που ελέγχουν πλοία μεταφοράς LNG, η Maran Gas Maritime, η Dynagas, η TMS Cardiff Gas και Thenamaris LNG, υπέγραψαν για υπηρεσίες συντήρησης σε 80 Wartsila 50DF κινητήρες διπλού καυσίμου για μιας περίοδο πέντε ετών.

Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να διασφαλίσει τον έγκαιρο εντοπισμό ζητημάτων απόδοσης, μείωση των διακοπών λειτουργίας, βελτιστοποιημένη απόδοση του κινητήρα.

Η Maran έκλεισε συμφωνία για έξι πλοία, η Dynagas για επτά, η Cardiff για τέσσερα και οι Thenamaris για τρία.

Διαβάστε ακόμα