Εγκατάσταση μονάδας LNG στο λιμάνι της Πάτρας

lng_pontoporos_nautilia_Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Πατρών Αν. Εταιρεία) στη συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου 2016 αποφάσισε, ομόφωνα, τη συνεργασία με την Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Αν. Εταιρεία) και τη συμμετοχή στην υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) για την εγκατάσταση μονάδας υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Πάτρας.

Ειδικότερα αποφάσισε την διάθεση, της απαιτούμενης για την χωροθέτηση, έκτασης στο νότιο λιμάνι, αφού προηγουμένως εξασφαλίσθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτ. Περιουσίας Δημοσίου).

Προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση και συνεργασία με την διοίκηση και τις υπηρεσίες της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. για το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο της πρότασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται, πέραν των χερσαίων και οι αναγκαίες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Η μονάδα θα εξυπηρετεί ανάγκες διάθεσης φυσικού αερίου ως ναυτιλιακού καυσίμου, αλλά και για Βιομηχανική και Οικιακή χρήση.
Την σύνταξη του φακέλου της πρότασης, σε τεχνικό επίπεδο, έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.

Ως ιδιαίτερα σημαντική, για την υποστήριξη και πληρότητα του φακέλου της πρότασης καθώς και την άρτια σύνταξη του τεχνικού δελτίου του έργου, αποτιμάται η συμβολή των αποτελεσμάτων της μελέτης που εκπονούν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τεχνικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. που υπογράφηκε πρόσφατα.

Η έλευση φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα αποτελεί διαρκές αίτημα των πολιτικών, επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας και αποτελεί αναγκαία και κρίσιμη παράμετρο για την οικονομία της. Αναμένεται να έχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος της αστικής περιοχής της πόλης μας.

Η υποστήριξη της πρότασης από τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκριση της από της αρμόδιες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές.

Διαβάστε ακόμα