Εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν. Β΄ και Ε΄ εξαμήνων