«Ελένη Κ»: Ένα βαπόρι από τον Πειραιά με… ρότα για το σφυρί

Για την Τετάρτη 5 Μαΐου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός για το πλοίο χύδην φορτίου με τιμή πρώτης προσφοράς 750.000 ευρώ

Ένα βαπόρι από τον Πειραιά έχει βάλει πλώρη για την… πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Πρόκειται για το, υπό ελληνική σημαία, πλοίο «Ελένη Κ», ένα παλιό σκαρί αν σκεφτεί κανείς ότι κοντεύει να συμπληρώσει μισό αιώνα κατά τον οποίο έχει ταξιδέψει στις θάλασσες όλου του κόσμου.

Ειδικότερα, έχει ναυπηγηθεί πριν 46 χρόνια, το 1977, στην Ολλανδία και είναι εμπορικό, φορτηγό πλοίο γενικού φορτίου. Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, έχει ολική χωρητικότητα 977,77 κόρων και καθαρή χωρητικότητα 676,29 κόρων, ολικό μήκος 75,10 μέτρα, μήκος νηολόγησης 69,13 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 12,50 μέτρα και βάθος 6,50 μέτρα. Κινείται με μία μηχανή NIGBO C.S.I. POWER/12-2006 G6300ZC16B, ιπποδύναμης 1X1471KW (1X1972.64BHP) 1600 RPM/-6 CYLINDER.

Ο πλειστηριασμός στρέφεται κατά της πλοιοκτήτριας «Καγιάφας Ναυτική Εταιρεία» και η κατάσχεση επιβλήθηκε για ποσό 100.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων εκτελέσεως που αποτελεί μέρος της συνολικής απαίτησης («το οποίο αντιπροσωπεύει ληξιπρόθεσμο, απαιτητό, βέβαιο και εκκαθαρισμένο μέρος μόνο του υπολοίπου κεφαλαίου της χορηγηθείσας προς την οφειλέτιδα πίστωσης», όπως αναφέρεται).

Επισπεύδουσα είναι η Intrum, ως διαχειρίστρια της Sunrise III NPL Finance Dac.

Σημειώνεται ότι η κατάσχεση επεκτείνεται επί των παραρτημάτων του πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 1011 Κ.Πολ.Δ., δηλαδή «των κυρίων και βοηθητικών χώρων και μηχανών, επί των ιστών, λέμβων, αγκύρων, κάλων, αλύσεων και καλωδίων και επί όλου εν γένει του εξοπλισμού, συνέργων και άλλων συστατικών».

Σε κακή κατάσταση συντήρησης

Κατά την επιτόπια αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το πλοίο βρίσκεται σε κλίση, καθισμένο στον βυθό, χωρίς εισροή υδάτων. Επίσης, η ανεμόσκαλα του πλοίου είναι κατεστραμμένη, ενώ στο κατάστρωμα βρίσκεται ερπυστριοφόρος γερανός μάρκας Volvo Akerman, άνωθεν του αμπαριού με δυνατότητα κίνησης πρίμα και πλώρα.

Στη γέφυρα βρέθηκε το ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών, χωρίς ωστόσο να βρεθούν τα υπόλοιπα ημερολόγια γέφυρας, μηχανοστασίου, λαδιών και καυσίμων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αυτού. Το μηχανοστάσιο του πλοίου βρέθηκε καθαρό από λάδια και χωρίς εισροή υδάτων. Γενικότερα, το πλοίο, όπως επισημαίνεται στην κατασχετήρια έκθεση, είναι σε κακή κατάσταση συντήρησης με σοβαρές ελλείψεις σε βασικά όργανα της γέφυρας, στο ακομοδέσιο και μηχανοστάσιο και με πλήρη απουσία εφοδίων, ανταλλακτικών και σωστικών μέσων, καθώς και κάβων…

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, η παρούσα εμπορική αξία του πλοίου υπολογίζεται στα 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς για τον επικείμενο πλειστηριασμό έχει οριστεί στα 2/3 της αξίας εκτίμησης, δηλαδή στις 750.000 ευρώ.

Όσο για τα βάρη, σύμφωνα με πρόσφατο Πιστοποιητικό Βαρών Πλοίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, υπάρχει μια συντηρητική κατάσχεση για 45.000 ευρώ υπέρ ιδιωτικής εταιρείας καθώς και η αναγκαστική κατάσχεση υπέρ της Sunrise III NPL Finance Dac, που οδηγεί και στον πλειστηριασμό.

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα