Επαναλαμβάνεται το πρόβλημα με τις εγγραφές στα ειδικά τμήματα για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Από καταγγελίες ναυτεργατών απόφοιτοι των ΕΠΑΛ (Πλοίαρχοι – Μηχανικοί) οι οποίοι για να αποκτήσουν το δίπλωμα Γ’ τάξεως πρέπει να φοιτήσουν στα ειδικά τμήματα που λειτουργούν στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου, η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων τους αναφέρει ότι έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός και είναι επιλαχόντες.
Το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνεται και αυτή την χρονιά το οποίο είχαμε αναδείξει με καταγγελίες και παρεμβάσεις με ναυτεργάτες στο Γ.Γ του ΥΕΝ και τις υπηρεσίες του.
Απαιτούμε άμεσα, το ΥΕΝ και οι υπηρεσίες του να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να εφαρμόσουν το ν.4504/2017 άρθρο 137. παρ.7, που δίνει την δυνατότητα να λειτουργήσουν τα ειδικά τμήματα Πλοιάρχων – Μηχανικών σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των προσφερομένων στην παρακολούθηση των ειδικών τμημάτων για την απόκτηση των διπλωμάτων Γ’ τάξεως.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Διαβάστε ακόμα