Επιδότηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Α.Ε.Ν. επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους