Γι’ αυτούς που λένε ότι τα λεφτά των ναυτικών είναι εύκολα…