Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

sumvouleio-aktoploikwn-sugkinoneiwn

Συνεδρίασε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) στις 12.05.2015.

Πατήστε και δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο.

Γνωμοδότηση

Διαβάστε ακόμα