Η αστάθεια στην αγορά μείωσε τα κέρδη της Navios Midstream


Η ελληνικών συμφερόντων Navios Maritime Midstream Partners (Navios Midstream) κατέγραψε καθαρά έσοδα 3.9 εκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας μια πτώση σχεδόν 30% από τα 5,5 εκατομμύρια δολάρια που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 14,5 εκατ. δολάρια, έναντι 15,7 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας μια μείωση 1,2 εκατ. δολαρίων.

Επιπλέον, τα έσοδα μειώθηκαν σε 20,7 εκατ. δολάρια κατά την τριμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, από 22,2 εκατ. δολάρια που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο του 2016. Όπως εξηγήθηκε, αυτό οφειλόταν στην έλλειψη μεριδίου κέρδους ως αποτέλεσμα των επικρατουσών συνθηκών στην αγορά και των μη προγραμματισμένων εκμισθώσεων λόγω του παρατεταμένου δεξαμενισμού ενός εκ των πλοίων της εταιρείας.

Το ισοδύναμο χρονοναύλωσης (Time Charter Equivalent-TCE) ήταν 39.292 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2017, έναντι 40.835 δολαρίων το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

“Έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε σε θέση να περιμένουμε υπομονετικά, καθώς η Navios Midstream έχει μακροχρόνιες ναυλώσεις με μέση διάρκεια ναύλωσης 3,6 ετών, που αναμένεται να αποφέρουν περίπου 360 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα”, σχολίασε η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Navios Midstream.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει συνάψει συμφωνίες μακροχρόνιας ναύλωσης για τα πλοία της, με εναπομένουσα μέση διάρκεια 3,6 ετών, η οποία αναμένεται να προσφέρει μια σταθερή βάση εσόδων και διανεμητέα ταμειακή ροή.

Επί του παρόντος, η Navios Midstream έχει κλείσει σε ναυλωσεις το 100% των διαθέσιμων ημερών της για το 2017 και το 2018, αναμένοντας τη δημιουργία εσόδων -συμπεριλαμβανομένου του υποστηρικτικού δανείου από την Navios Maritime Acquisition Corporation- ύψους περίπου 82,2 εκατ. δολαρίων και 86,6 εκατ. δολαρίων για το 2017 και το 2018 αντίστοιχα. Η μέσο αναμενόμενη ημερήσια τιμή ναύλωσης για το στόλο είναι 39.562 δολάρια και 39.559 δολάρια για το 2017 και το 2018, αντίστοιχα.

Από τον Οκτώβριο, ο στόλος της Navios Midstream περιλαμβάνει συνολικά έξι πλοία μεταφοράς αργού τύπου VLCC.

Διαβάστε ακόμα