Η Diana ναύλωσε Panamax στην Glencore

MV_Ismene_Diana
Η ελληνική εταιρεία πλοίων ξηρού φορτίου Diana Shipping ανακοίνωσε ότι συνήψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την ολλανδική Glencore Grain B.V., για ένα από τα Panamax πλοία ξηρού χύδην της.

Πρόκειται για το χωρητικότητας 77.901 dwt MV Ismene, το οποίο ναυλώθηκε έναντι 5.850 δολαρίων ανά ημέρα, μείον μιας προμήθειας 5% που καταβάλλεται σε τρίτους. Η ναύλωση ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου.

Το κατασκευασμένο το 2013 Panamax πλοίο ξηρού φορτίου είχε ναυλωθεί για μια περίοδο περίπου 10 έως 13 μηνών

Η ναύλωση αναμένεται να αποφέρει περίπου 1,67 εκατ. δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

Ο στόλος της Diana Shipping Inc. αποτελείται σήμερα από 46 πλοία ξηρού χύδην (2 Newcastlemax, 14 Capesize, 3 Post-Panamax, 4 Kamsarmax και 23 Panamax).

Η Diana Shipping αναμένει επίσης να παραλάβει ένα νεότευκτο Newcastlemax πλοίο μεταφοράς ξηρού χύδην κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2016, καθώς και ένα νεότευκτο Newcastlemax ξηρού χύδην και ένα νε’οτευκτο ξηρού χύδην Kamsarmax κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Μέχρι σήμερα, η συνολική μεταφορική ικανότητα του στόλου της Diana Shipping, με εξαίρεση τα τρία πλοία που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, είναι περίπου 5,2 εκατομμύρια dwt με μέσο όρο ηλικίας τα 7,8 έτη.

Διαβάστε επίσης: Η Diana Shipping ανακοίνωσε την χρονοναύλωση του φορτηγού πλοίου m/v Houston

Διαβάστε ακόμα