Η Diana Shipping ανακοίνωσε την χρονοναύλωση του φορτηγού πλοίου m/v Houston

Charter-Contract-for-MV-Houston-Terminated

Η ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping Inc., η οποία ειδικεύεται στα φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, την συμφωνία με την SwissMarine Services SA για την χρονοναύλωση του Capesize φορτηγού πλοίου m/v Houston.

Το μικτό ποσόν του ναύλου συμφωνήθηκε στα 5,150$ την ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλονται σε τρίτους. Η χρονική διάρκεια θα είναι 11 μήνες το ελάχιστο ενώ μπορεί να φτάσει και τους 14 μήνες.Η ναύλωση αναμένεται να αρχίσει στις 30 Γενάρη 2016.

Το Houston είναι πλοίο Capesize χωρητικότητας 177,729 dwt χτισμένο το 2009.

Η ναύλωση αναμένεται να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα 1,7 εκ. δολάρια, για την ελάχιστη παραμονή των 11 μηνών.

Διαβάστε ακόμα