Η Diana Shipping έκλεισε συμφωνία για την χρονοναύλωση ενός φορτηγού πλοίου cape size

Η ελληνική πλοιοκτήτρια εταιρεία Diana Shipping έχει συνάψει συμβόλαιο χρονοναύλωσης με την Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) για ένα από τα πλοία capesize της.

Η K Line ναύλωσε το πλοίο κατασκευής του 2015 και μεταφορικής ικανότητας 180.960 dwt bulker New Orleans έναντι 20.000 $ την ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια περίοδο έως τις 15 Αυγούστου 2025, με μέγιστο τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με την εταιρεία που βρίσκεται υπό την ηγεσία της Σεμίραμις Παληού, η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Η χρονοναύλωση του πλοίου αναμένεται να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα περίπου 12,16 εκατομμυρίων δολαρίων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προαναγγελθείσας πώλησης του Boston, ο στόλος της Diana Shipping θα αποτελείται από 40 φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου – τέσσερα newcastlemax, εννέα capesize, πέντε post-panamax, έξι kamsarmax, επτά panamax και εννέα ultramax.

Η μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας αυτή την στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του Boston, είναι περίπου 4,7 εκατομμύρια dwt με μέση ηλικία τα 10,65 έτη.

Διαβάστε ακόμα