Η Dorian LPG συνεργάζεται με το ABS για να συμμορφωθεί με τα νέα πρότυπα για το θείο


Το Αμερικανικό Γραφείο Ναυτιλίας (ABS) δήλωσε ότι έχει επιλεγεί από την ελληνική ναυτιλιακή Dorian LPG για την παροχή λεπτομερούς τεχνικοοικονομικής ανάλυσης, να ανταποκριθεί στα νέα πρότυπα εκπομπών ρύπων που έχει καθορίσει ο IMO. H Dorian LPG διαθέτει και εκμεταλλεύεται ένα στόλο VLGC που μεταφέρουν υγραέριο παγκοσμίως.

“Είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης να αξιολογούν τους στόλους τους και να αξιολογούν τις επιλογές τους έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές συμμόρφωσης, καθώς δημιουργούνται νέες απαιτήσεις”, δήλωσε ο πρόεδρος και πρόεδρος της ABS, Christopher J. Wiernicki. “Ο στόλος VLGC της Dorian LPG παρέχει την ευκαιρία να ερευνήσουμε νέα καύσιμα, όπως το LPG, μεταξύ άλλων συμβατικών επιλογών και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους, καθώς αναπτύσσουν στρατηγικές που ταιριάζουν με το μοναδικό προφίλ του στόλου τους”.

“Εξετάζοντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εντολής του IMO για μείωση των εκπομπών καυσίμων θείου, διατηρούμε τη στρατηγική μας για να διασφαλίσουμε ότι ο στόλος μας παραμένει αποδοτικός και οικονομικός. Με βάση τα περιβαλλοντικά οφέλη του υγραερίου, καθώς και τον μεγάλο αριθμό λιμένων που διαθέτουν την υπάρχουσα υποδομή για τη μεταφορά υγραερίου στο παγκόσμιο στόλο, εξετάζουμε τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του υγραερίου ως καυσίμου πλοίων”, δήλωσε ο πρόεδρος της Dorian Ιωάννης Χατζηπατέρας. “Με τις εκτεταμένες γνώσεις τους στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και στην τεχνική αντοχή, το ABS θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο καθώς προετοιμαζόμαστε να ανταποκριθούμε στα νέα πρότυπα εκπομπών θείου παγκοσμίως για το 2020”.

Καθώς οι ιδιοκτήτες αρχίζουν να προετοιμάζονται για συμμόρφωση με τις επικείμενα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων, θέλουν να είναι βέβαιοι ότι έχουν επιλέξει λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του στόλου τους. Μέσω της τεχνοοικονομικής ανάλυσης, το ABS προσφέρει καθοδήγηση που δίνει στους ιδιοκτήτες και στους φορείς εκμετάλλευσης εμπιστοσύνη στις στρατηγικές συμμόρφωσής τους.

Το ABS θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών συμμόρφωσης του στόλου, συμπεριλαμβανομένου του υγραερίου ως καυσίμου πλοίων, της εγκατάστασης καθαριστικών και της χρήσης καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πλήρως τις τεχνικές συνέπειες και τους κινδύνους από την εφαρμογή εναλλακτικών πηγών καυσίμου, όπως το υγραέριο. Πριν εξεταστούν οι επιλογές, το ABS θα εκτελέσει μια ολοκληρωμένη τεχνική αξιολόγηση του LPG ως καυσίμου, προκειμένου να καθορίσει τις πλέον συμφέρουσες επιλογές για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συγκεκριμένου σχεδιασμού των πλοίων. Η αξιολόγηση θα εξετάσει τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ικανότητες σχεδιασμού και τους περιορισμούς, τις απαιτήσεις εγκατάστασης και ασφάλειας, τις λειτουργικές δυνατότητες και τους περιορισμούς του εξοπλισμού.

Η συγκεκριμένη μελέτη θα ενταχθεί στις εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή από τις Statoil και Astomos σχετικά με τις δεξαμενές υγραερίου. Οι δοκιμές αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2017.

Διαβάστε ακόμα