Η ΕΕ κινείται προς μια ενιαία ακτοφυλακή

European_Border_Coast_ Guard_Agency
Την Τετάρτη η Ευρωβουλή ψήφισε υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής (EBCG), φέρνοντας τον νέο οργανισμό ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση.

“Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την σημερινή απόφαση. Αν και η νέα ρύθμιση μένει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχουμε ήδη ξεκινήσει εντατικές προετοιμασίες για την εφαρμογή της”, είπε ο Fabrice Leggeri, διευθυντής της Frontext, της τωρινής συνοριοφυλακής. “Η μετάβαση θα γίνει βαθμιαία, κάποια καθήκοντα της νέας ρύθμισης είναι καινούρια, ενώ άλλα διευρύνουν τα ήδη υπάρχοντα.”

Ο νέος οργανισμός θα επιχειρήσει να ενοποιήσει την εξωτερική διαχείριση συνόρων σε όλη την ΕΕ, να παρέχει βοήθεια σε κράτη-μέλη για τον έλεγχο των συνόρων τους και να παίξει έναν ενισχυμένο ρόλο στις διαδικασίες επιστροφής προσφύγων προς τις χώρες προέλευσής τους. Τα μεμονωμένα κράτη θα διατηρήσουν τον έλεγχο των συνόρων τους, αλλά θα έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν στον νέο οργανισμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επιχειρησιακά, ο νέος οργανισμός θα βασιστεί σε μια δύναμη άμεσης επέμβασης που θα αποτελείται από 1,500 άτομα, συνεπικουρούμενα από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

Ο Artis Pabriks, βασικός εισηγητής της νέας ρύθμισης στην Ευρωβουλή, δήλωσε ότι αναμένεται έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κι ότι θα χρειαστεί περίπου 4 μήνες για την εκκίνηση του οργανισμού. Πρόσθεσε ότι ελπίζει να τον δει σε δράση πριν τελειώσει η χρονιά.

Περίπου 1.8 εκατομύρια μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην ΕΕ κατά την περασμένη χρονιά, η πλειοψηφία απ’ αυτούς μέσω θαλάσσης. Η επακόλουθη πολιτική πίεση εντός της ΕΕ έχει σημαντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανάκαμψης του εσωτερικού ελέγχου συνόρων μεταξύ αρκετών κρατών-μελών, ενώ έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στη συζήτηση περί Brexit που οδήγησε στην ψήφο υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ένωση. Αυτοί οι προβληματισμοί είχαν επίσης κινητοποιήσει το αίτημα για έναν ενιαίο και ενισχυμένο οργανισμό φύλαξης συνόρων ώστε να περιοριστεί η εισροή προσφύγων.

Διαβάστε ακόμα