Η ONE παρήγγειλε 10 νέα υπερσύγχρονα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Ocean Network Express Pte. Ltd (ONE) ανακοίνωσε ότι παρήγγειλε 10 νέα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με μεταφορική ικανότητα άνω των 13.700 TEU, τα οποία θα παραδοθούν το 2025 και το 2026.

Η νέα αυτή παραγγελία είναι σύμφωνη με τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2022 και ακολουθεί τα 10 πλοία που παραγγέλθηκαν τον Μάιο.

Εξασφαλίζοντας τη σταθερή ανάπτυξη νέων, υπερσύγχρονων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρίς να περιορίζεται από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων, η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του στόλου της και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για τη δημιουργία και διατήρηση μιας αποτελεσματικής και αξιόπιστης αλυσίδας εφοδιασμού.

Τα 10 νέα πλοία θα είναι έτοιμα για μεθανόλη και αμμωνία και θα είναι εξοπλισμένα με σύστημα εκτροπής ανέμου στην πλώρη τους και άλλες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Η ONE έχει επίσης ξεκινήσει συζητήσεις με το ναυπηγείο και τους κατασκευαστές εξοπλισμού για την εφαρμογή της εν πλω δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα κατά την παράδοση.

Για την ONE, η πράσινη στρατηγική αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και στόχος της είναι να επιτύχει ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα έως το 2050. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να επιτύχει βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζοντας να επενδύει σε πιο πράσινα περιουσιακά στοιχεία και τεχνολογίες και, ως ηγέτης στον τομέα της απαλλαγής από τον άνθρακα στη ναυτιλία, να απαλλαγεί από τον άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω εκτεταμένης συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου.

Διαβάστε ακόμα