Η Costamare συνάπτει νέες οικονομικές συμφωνίες

costamare_deals

Από τις αρχές του 2016 η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία container Costamare Inc έχει ολοκληρώσει αναδιάρθρωση χρεών ύψους 760 εκατ. δολ., σύμφωνα με την εταιρία.

Τον Αύγουστο του 2016, η εταιρία προχώρησε σε δανειακή συμφωνία με Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οργανισμό και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση του τρίτου και του τέταρτου πλοίου 11.000 TEU που έχει παραγγείλει σε συνεργασία με την York Capital. Η χρηματοδότηση θα φτάσει μέχρι τα 87 εκατ. δολ. και το δάνειο θα αποπληρωθεί σε τρία χρόνια.

Τον ίδιο μήνα η εταιρία οριστικοποίησε την αναχρηματοδότηση δύο δανείων που είχε λάβει το 2006 για την αγορά του πλοίου Cosco Beijing και το 2000 για τα πλοία Sealand New York και Sealand Washington. Βάσει της νέας αυτής συμφωνίας, οι αποπληρωμές ύψους 90 εκατ. δολ. που ήταν προγραμματισμένες για το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2018, παρατάθηκαν και θα ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Επιπλέον, το Σεπτέμβριο του 2015 η ναυτιλιακή οριστικοποίησε την αναχρηματοδότηση δανείου ενός δισ. δολ. Η νέα συμφωνία προβλέπει ότι η αποπληρωμή 270 εκατ. δολαρίων που ήταν προγραμματισμένη για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 θα παραταθεί για τα επόμενα τρία χρόνια.

“Στόχος μας είναι να ισχυροποιήσουμε την εταιρία και να εξασφαλίσουμε αξία για τους μετόχους μακροπρόθεσμα. Η διαχείριση του προγράμματος αποπληρωμής χρεών, η μείωση των κεφαλαιακών δεσμεύσεων μας και η αναπροσαρμογή της μερισματικής πολιτικής μας είναι τα απαραίτητα βήματα για τη σημερινή κατάσταση της αγοράς”, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Costamare, Γρηγόρης Ζήκος.

“Από την αρχή της χρονιάς έχουμε ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση χρεών ύψους 760 εκατ. δολ. Από το ποσό αυτό περίπου 400 εκατ. δολ. αφορούν στην επέκταση για τρία χρόνια χρεών που έπρεπε αποπληρωθούν το 2017 και το 2018, περίπου 175 εκατ. δολάρια αφορούν τη χρηματοδότηση του προγράμματος αγοράς νεότευκτων πλοίων, 150 εκατ. δολ. αφορούν την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και 40 εκατ. δολ. σχετίζονται με νέες χρηματοδοτήσεις. Με τον τρόπο αυτό δεν έχουμε αποπληρωμές χρεών για το 2017, ενώ για το 2018 μειώσαμε τα κεφάλαια για αποπληρωμή δανείων σε 80 εκατ. δολ. από 440 εκατ. δολ.”, συμπλήρωσε.

Διαβάστε ακόμα