«H ελληνική ναυτιλία προτεραιότητα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων μας»

«ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

Στη σημασία της ορθής ενημέρωσης των νέων για τους επαγγελματικούς ορίζοντες τους οποίους διανοίγει η ναυτιλία της χώρας πρόκειται να αναφερθεί ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, στον χαιρετισμό, που θα απευθύνει στην ημερίδα την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων «Saint Paul», σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π. και την Ελληνογαλλική Σχολή «Saint Paul», τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, με θέμα «η ελληνική ναυτιλία προτεραιότητα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων μας».

Το Ε.Β.Ε.Π. έχει επανειλημμένως σημειώσει τη σημασία της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την εργασία. Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι γνωστό ότι αποτελεί πηγή εσόδων, απασχόλησης και κύρους για την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ο ναυτιλιακός κλάδος εξασφαλίζει για τη χώρα συνάλλαγμα και έσοδα, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 6,5% του ελληνικού ΑΕΠ. Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα είναι σημαντική και πολύπλευρη και δεν περιορίζεται στις εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έμμεσες οικονομικές επενδύσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και την προβολή της εικόνας της χώρας σε διεθνές επίπεδο, ως σημαντικού εμπορικού και στρατηγικού εταίρου σημαντικών οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων, με το 22,5% και το 20,3% της δραστηριότητας του ελληνικού στόλου να εξυπηρετεί αντίστοιχα το εμπόριο από/προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και με το μεγαλύτερο μερίδιο της δραστηριότητας του ελληνικού στόλου, δηλαδή το 31,8%, να εξυπηρετεί τις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες.

Η συμβολή αυτή θα μπορούσε δυνητικά να αυξηθεί σημαντικά αν η Ελλάδα υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες θα προσελκύσουν τις δραστηριότητες λειτουργίας και διαχείρισης μεγαλύτερου αριθμού τόσο ελληνικών όσο και ξένων ναυτιλιακών εταιρειών. Ωστόσο, αν αυτό συμβεί, το ερώτημα που προκύπτει αφορά στο αν είναι έτοιμο το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας να ανταποκριθεί στην ενδεχόμενη αυξημένη ζήτηση.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. τονίζει ότι η απάντηση στο τί κρατά τους Έλληνες νέους μακριά από τη θάλασσα, ακόμη και σε περιοχές με ισχυρή ναυτική παράδοση, ενδεχομένως να είναι η ελλιπής ενημέρωση. Ούτως ή άλλως, πάντα χρειάζεται ενημέρωση και η κάθε εκδήλωση, όπως αυτή της Ελληνογαλλικής Σχολής, η ιστορία της οποίας είναι συνυφασμένη με τον Πειραϊκό χώρο, όπου οι ναυτιλιακές δραστηριότητες κυριαρχούν, αποτελεί ένα σοβαρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αποτελεί κουραστική επανάληψη η αναγκαιότητα ανάλογων εκδηλώσεων, που έχουν γίνει, και θα συνεχίσουν να γίνονται από την επιμελητηριακή κοινότητα, στη λογική της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την εργασία. Η διαμόρφωση μιας τέτοιας σχέσης που επιχειρείται είναι προφανές ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη μίας «ιδιαίτερης» σχέσης της ναυτιλίας με τους νέους. Η ενημέρωση, και μάλιστα η σωστή ενημέρωση των νέων, πρέπει να οδηγήσει στο να απαλειφθούν νοοτροπίες και «εικόνες» του παρελθόντος που σήμερα δεν συνάδουν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει προσδώσει η ελληνική πλοιοκτησία, η οποία ηγείται μακράν του ανταγωνισμού σε σύγχρονα- νεότευκτα πλοία, που πλέον απαιτούν «επιστήμονες- ναυτικούς».

Η εξωστρέφεια ίσως είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας πολιτικής που πρέπει να διαμορφωθεί από τις παραγωγικές τάξεις και τη ναυτιλιακή κοινότητα. Το έλλειμμα αξιωματικών δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, όπως σημειώνει στην ετήσια έκθεσή της, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών που παρακολουθεί «με ανησυχία την αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αξιωματικών διεθνώς, η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα προσεχή έτη». Το Ν.Ε.Ε. μας υπενθυμίζει την «χρυσή αναλογία» της απασχόλησης που συμβαίνει στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, όπου μία θέση στη θάλασσα δημιουργεί δύο θέσεις στη στεριά. Εκ του γεγονότος, καθίσταται προφανές ότι η ναυτιλία δίνει ευκαιρίες σε ξηρά και θάλασσα. Είτε για σταδιοδρομία στη θάλασσα, είτε στη στεριά μέσα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που πάντα θα έχουν την αναγκαιότητα κάλυψης των επιχειρησιακών τους τομέων με καταρτισμένα στελέχη. Σύμφωνα με τους ειδικούς του «Ευγενίδειου Ιδρύματος», για να μπορέσει η ναυτιλία της χώρας να διατηρήσει την αναγκαία γνώση και τεχνογνωσία, είναι ζωτικής σημασίας η εξασφάλιση επαρκούς αριθμού καλά καταρτισμένων αξιωματικών, ναυτικών για τα πλοία αλλά και στελεχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το Ε.Β.Ε.Π., στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας «Maritime Hellas» σε συνεργασία με το Ν.Ε.Ε. και την Ε.Ε.Ε., σε κάθε ευκαιρία, διαδίδουν ότι η ναυτιλία προσδίδει κύρος στην Ελλάδα και για να διατηρηθεί αυτό το κύρος, αλλά κυρίως η τεχνογνωσία σε ελληνικά χέρια, απαιτείται το κατάλληλο νέο έμψυχο δυναμικό.

Το Ε.Β.Ε.Π. εύχεται καλή επιτυχία και προτρέπει τις νέες και τους νέους μαθητές να έρθουν στην ημερίδα, να ακούσουν τις ομιλίες όλων των ξεχωριστών ανθρώπων της ελληνικής ναυτιλίας.

Διαβάστε ακόμα