Η K Line θα εγκαταστήσει το σύστημα Kite σε τρία ακόμη φορτηγά πλοία

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία Kawasaki Kisen Kaisha, πιο γνωστή ως «K» Line, ανακοίνωσε το πλάνο της για την αγορά τριών επιπλέον συστημάτων kite που θα εγκατασταθούν σε φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου post-Panamax

Η συμφωνία ανεβάζει το σύνολο της «K» Line σε πέντε μονάδες, συμπεριλαμβανομένων δύο που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως για δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου capesize.

Το πρώτο σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του έτους.

Η χρήση του συστήματος kite εκτιμάται ότι μειώνει τις εκπομπές CO2 περισσότερο από 20% σε σύγκριση με τα συμβατικά φορτηγά πλοία χύδην φορτίου.

Η «K» Line έχει θέσει στόχο για μηδενικές εκπομπές αερίων έως το 2050.

Διαβάστε ακόμα