Η Κύπρος καλεί τους νέους και νέες στον συναρπαστικό κόσμο της ναυτιλίας

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη εκστρατείας για την προώθηση Ναυτιλιακών, Γαλάζιων Σπουδών και Επαγγελμάτων, σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Η εκστρατεία του Υφυπουργείου «SEA…YOUR HORIZON» επιδιώκει με ένα καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο να απευθυνθεί ιδιαίτερα στα παιδιά που φοιτούν στην Α’ Λυκείου, τα οποία μέσα από διάφορες σχολικές δράσεις εισέρχονται στη διαδικασία επιλογής επαγγελματικής κατεύθυνσης και γενικότερα λήψης σημαντικών αποφάσεων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

Βασικότερη στόχευση της εκστρατείας είναι να γνωρίσουν οι νέοι και οι νέες μας τον συναρπαστικό κόσμο της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας, να ενημερωθούν για τη δυναμική και τις προοπτικές των ναυτιλιακών και θαλάσσιων επαγγελμάτων και να καλλιεργήσουν ναυτιλιακή και θαλάσσια κουλτούρα.

Η εκστρατεία απευθύνεται στα παιδιά της Α΄ και Β’ Λυκείου με ερωτηματολόγιο τύπου πολλαπλών απαντήσεων, το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν ηλεκτρονικά αναζητώντας πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, ανακαλύπτοντας έτσι την πρωταγωνιστική παρουσία της Κύπρου στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα, τη δυναμική του ναυτιλιακού τομέα και τις προοπτικές απασχόλησης στα γαλάζια επαγγέλματα. Η ενημέρωση των παιδιών θα εμπλουτιστεί, για όσους επιδείξουν ενδιαφέρον, με εβδομάδα εκπαίδευσης-γνωριμίας με τον κόσμο της ναυτιλίας με επισκέψεις (α) στο Υφυπουργείο όπου θα γίνει ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Ναυτιλιακής Διοίκησης της Κύπρου (β) σε πλοία που είναι αγκυροβολημένα σε κυπριακούς λιμένες (γ) σε ναυτιλιακές εταιρείες.

Η όλη δράση θα ενισχυθεί και με επισκέψεις του Υφυπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Δημητριάδη σε σχολεία όλων των επαρχιών με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών για τις σημαντικές προοπτικές του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα στη χώρα μας. Με μήνυμα του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προς τη μαθητιώσα νεολαία, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας αναφέρει: “Απευθύνομαι σ’ εσάς, τη νέα γενιά, τους μαθητές μας. Ελάτε να γνωρίσετε τον συναρπαστικό κόσμο της Ναυτιλίας, της Γαλάζιας Οικονομίας. Η Θάλασσα…ο Ορίζοντας μας!”

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ευχαριστεί ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία (Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών) για τη στήριξη της εκστρατείας, καθώς και το Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου για την προβολή του προγράμματος .

Διαβάστε ακόμα