Η Maersk εγκαινιάζει το πρώτο Πρόγραμμα Δοκίμων Ναυτικών Γυναικών της Ινδίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία, η A.P. Moller – Maersk’s (Maersk) ανακοίνωσε το πρώτο πρόγραμμα δοκίμων ναυτικών της Ινδίας για γυναίκες.

Νέες γυναίκες που θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στη ναυτιλία μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα που διευκολύνει το AMET στο Chennai, μετά την ολοκλήρωση του λυκείου και την επιλογή μεταξύ της τριετούς φοίτησης στη Ναυτική Επιστήμη και της τετραετούς φοίτησης για μηχανικούς.

Ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και διασφαλίζοντας ότι έχουν πρόσβαση στους κατάλληλους ακαδημαϊκούς και σε ένα ασφαλές περιβάλλον, η Maersk προσπαθεί να βελτιώσει τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και την Ένταξη (DEI) στο μέλλον.

Έως το 2027, η Maersk στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών γυναικών έως και 50% από 7,6% που ήταν το 2021. Για να επιτύχει τον στόχο της, η Maersk εργάζεται για τη δημιουργία μιας δεξαμενής ταλέντων γυναικών ναυτικών μέσω αυτού του προγράμματος.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία συνεργάστηκε με την AMET, Chennai, για να ξεκινήσει ένα πρωτότυπο πρόγραμμα για δόκιμους που προσφέρει κατάλληλες ευκαιρίες για να βελτιώσει τις κοινωνικές και τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για να βοηθήσει τις γυναίκες να ακολουθήσουν το επάγγελμα.

Αυτό το πρόγραμμα θα διασφαλίσει ότι οι υποδομές των εγκαταστάσεων είναι επιθυμητή και κατάλληλη για φοιτήτριες. Θα αναλάβει πολιτιστικές βελτιώσεις που καλύπτουν ένα σωματικά και ψυχολογικά ασφαλές περιβάλλον, και θα αναπτύξει επίσης μια προσεκτική διοικητική πολιτική στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η Maersk θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην παροχή συνεχούς φροντίδας στους μαθητές που εγγράφονται στο πρόγραμμα μέσω τακτικών επισκέψεων στο κέντρο, προσωπικής επικοινωνίας με μαθητές, άμεσης επαφής με εκπροσώπους της Maersk και άλλων πρωτοβουλιών.

Η ναυτική κοινότητα είναι σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενη και δεν έχει προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό που έχουν προχωρήσει άλλες μεγάλες εταιρείες. Αυτό πρέπει να αλλάξει και για να ξεκινήσει η αλλαγή, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από το επίπεδο βάσης, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος ναυτικών ανθρωπίνων πόρων της Maersk, Karan Kochhar.

Διαβάστε ακόμα