Η Tsakos εξασφάλισε ναύλωση για τέσσερα δεξαμενόπλοια Panamax

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία TEN ανακοίνωσε την Παρασκευή 16 Απριλίου ότι εξασφάλισε 24μηνα ναυλοσύμφωνα για τέσσερα δεξαμενόπλοια Panamax, μέσα σε μια εξαιρετικά αβέβαιη αγορά.

Τα ελάχιστα κέρδη από τα ναυλοσύμφωνα αναμένεται να είναι περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένων τυχόν πρόσθετων εσόδων που ενδέχεται να προκύψουν από την κατανομή κερδών.

“Αυτά τα ναυλοσύμφωνα υπογραμμίζουν την πολιτική των ευέλικτων μακροπρόθεσμων συμβολαίων που έχουμε με τους first-class αντισυμβαλλομένους, αφενός παρέχουν ασφάλεια ταμειακών ροών ενώ, αφετέρου, διατηρούν την ικανότητα να αντιληφθούν την ανάκαμψη της αγοράς”, δήλωσε ο κ. Γιώργος Σαρόγλου, COO της ΤΕΝ.

Διαβάστε ακόμα