Κάμψη της Ελληνικής Βιομηχανίας Επισκευής Πλοίων το 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία της έρευνας για τη δραστηριότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Επισκευής Πλοίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:

Ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το έτος 2020 ανήλθε στα 538 με ολική χωρητικότητα 6.113.563 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας), σημειώνοντας μείωση 7,9% στον αριθμό των πλοίων και 10,9% στην ολική χωρητικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2019 προς το 2018, σημειώθηκε αύξηση 7,9% στον αριθμό των πλοίων και 20,9% στην ολική χωρητικότητα .

Ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών.

Συγκεκριμένα, το 64,3% των επισκευασθέντων πλοίων (346 πλοία) ολικής χωρητικότητας 4.290.456 ΚΟΧ επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 35,7% των επισκευασθέντων πλοίων (192 πλοία) ολικής χωρητικότητας 1.823.107 ΚΟΧ εντός δεξαμενών.

Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών το έτος 2020 παρουσίασε μείωση 11,7% και η ολική χωρητικότητά τους μείωση 9,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019.

Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εντός δεξαμενής κατά το 2020 ήταν ίδιος με αυτόν του 2019 ενώ η ολική χωρητικότητα των εν λόγω πλοίων ήταν μικρότερη κατά 14,6%

Διαβάστε ακόμα