Καναδάς: Μέτρα περιορισμού της ταχύτητας πλοίων για την προστασία των φαλαινών

Μέτρα περιορισμού της ταχύτητας πλοίων για την προστασία των φαλαινών Β. Ατλαντικού προς όλα τα πλοία με μήκος άνω των 13 μέτρων που πλέουν στην περιοχή του Κόλπου του St. Lawrence.

Οι Καναδικές Αρχές εξέδωσαν την 11/4/2022 Δελτίο Ασφάλειας Πλοίων (Ship Safety Bulletin) SSB Νο. 09/2022 σχετικά με εποχιακές ζώνες περιορισμού της ταχύτητας που πρέπει να τηρούν τα πλοία στον Κόλπο του St. Lawrence λόγω των μεταβαλλόμενων μοτίβων μετανάστευσης των φαλαινών του Βόρειου Ατλαντικού (North Atlantic Right Whales – NARWs) και της αυξημένης παρουσίας τους στον εν λόγω Κόλπο.

Η Κυβέρνηση του Καναδά θέτει σε εφαρμογή αυτές τις ζώνες, προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο χτυπημάτων στις φάλαινες NARWs από διερχόμενα στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή πλοία, των οποίων το όριο ταχύτητάς τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10.0 κόμβους ταχύτητα μετρηθείσα στην ξηρά (knots over the ground).

Οι εν λόγω περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ από 20/4/2022 έως 15/11/2022.

SSB-09-2022E

Διαβάστε ακόμα