ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Π.Ε.Π.Ε.Ν., για την σύλληψη του Πλοιάρχου του “POWER JET”