Καθορισμός Σπουδαστών Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που εισάγονται συμπληρωματικά στις Α.Ε.Ν.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοίνωσε τον καθορισμό του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών της δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) το Ακαδημαϊκού Έτος 2017-2018.

Απόφαση Καθορισμού Αριθμού Συμπληρωματικών Σπουδαστών 2017 – 2018

Διαβάστε ακόμα