Κεφάλαια για μελλοντικές εξαγορές πλοίων συγκεντρώνει η GasLog Partners


Η ελληνική ναυτιλιακή GasLog Partners αναζητά να συγκεντρώσει μέχρι και 121 εκατομμύρια δολάρια μέσω δημόσιας προσφοράς 5 εκατομμυρίων νέων προνομιούχων μετοχών της.

Η εταιρεία, συμφερόντων Πίτερ Λιβάνου, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από τη δημόσια προσφορά για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μελλοντικές εξαγορές, αποπληρωμή χρεών, κεφαλαιουχικές δαπάνες και ενίσχυση του κεφάλαιου κίνησης.

“Αυτή τη στιγμή αναμένουμε ότι αυτοί θα περιλαμβάνουν μελλοντικές εξαγορές από την GasLog Ltd., τη μητρική μας”, ανέφερε η εταιρεία.

Οι μετοχές τιμολογήθηκαν στα 25 δολάρια ανά μονάδα, με την εταιρεία να αναφέρει ότι οι ασφαλιστές έχουν δυνατότητα επιλογής 30 ημερών για να αγοράσουν έως και 750.000 πρόσθετες προνομιούχες μετοχές.

Οι GasLog Partners προτίθενται να υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για την έκδοση των προνομιούχων μετοχών. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 15 Μαΐου 2017.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρόνο η GasLog Partners έχει αποκτήσει από τη μητρική της εταιρεία δύο πλοία, το GasLog Seattle και το GasLog Greece, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική της κίνηση θα οδηγήσει και σε τρίτη εξαγορά πλοίου μέσα στο 2017.

Διαβάστε ακόμα