ΚΕΣΕΝ: «Επανεμφανίστηκαν προβλήματα έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού»

kesen

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών και ανέδειξε την κατάσταση που επικρατεί από την πολιτική του κεφαλαίου, σε βάρος των δικαιωμάτων των Μηχανικών, των Ναυτεργατών, των εργαζομένων.

Με την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών επανεμφανίστηκαν προβλήματα έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, που οδήγησε στην καθυστέρηση της έναρξης του κύκλου σπουδών και στη μη εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων, ενώ συνεχίζεται ο αφανισμός των ναυτοδιδασκάλων, που με τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν είναι απαγορευτικές λόγω μισθολογικών και τυπικών προσόντων.

Παραμένει το πρόβλημα της μη κάλυψης των αναγκών σε βιβλία, σημειώσεις, γραφική ύλη και της χρησιμοποίησης τους και κατά την διάρκεια των εμβόλιμων εξετάσεων.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα φοίτησης στους δύο προηγούμενους κύκλους παρά τις δεσμεύσεις των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας.

Το ΥΝΑ συντηρεί και αναπαράγει την πολιτική της απαξίωσης της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζονται μέτρα για την ιδιωτικοποίηση της, με πρόσφατο παράδειγμα την υπουργική απόφαση 3628.27/01/13 για την ενοικίαση σε ιδιώτες των ENGINE SIMULATOR των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ, Μηχανικών και Πλοιάρχων.

Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας του κτιρίου από την έλλειψη προσωπικού, με σοβαρούς κινδύνους σε βάρος της υγιεινής των μετεκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

Η Γενική Συνέλευση καταδίκασε τις επιδιώξεις εφοπλιστών – κυβέρνησης, όπως αποτυπώθηκαν και σε δήλωση του Υπουργού ΥΝΑ ότι «εφόσον η ΣΣΕ δεν είναι σε ισχύ εφαρμόζονται ατομικές συμβάσεις» καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την αποβολή των ναυτεργατών με συγκροτημένα δικαιώματα σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την ένταση της «μαύρης» – ανασφάλιστης εργασίας και της ανεργίας, την υπονόμευση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας. Αυτές οι εξελίξεις θα επιδεινώσουν την τραγική οικονομική κατάσταση του ΝΑΤ σε βάρος των ναυτεργατών και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

Διεκδικούμε:

1. Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της βιβλιογραφίας με την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Ανοικτή στην πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους.
2. Άμεση κάλυψη των κενών εκπαιδευτικού προσωπικού με προτεραιότητα σε μηχανικούς Ε.Ν.
3. Κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν ελάχιστες μόνιμες θέσεις εργασίας. Πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού βάση των πραγματικών αναγκών.
4. Άμεση καταβολή του επιδόματος Μετεκπαίδευσης των προηγούμενων κύκλων. Να επανέλθει η καταβολή του επιδόματος όπως γινόταν από το ΚΕΣΕΝ, με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου.
5. Αλλαγή του Κανονισμού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ και του συστήματος αξιολόγησης και απουσιών των μετεκπαιδευόμενων.
6. Αύξηση του επιδόματος Μετεκπαίδευσης στο 80% του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος
7. Κατάργηση του ορίου μαθημάτων στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους. Κατάργηση της πενταετίας που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των κύκλων.
8. Αναβάθμιση της Μετεκπαίδευσης με αλλαγή της διδασκόμενης ύλης και την πραγματοποίηση σεμιναρίων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της τεχνολογίας, αύξηση των εργαστηριακών ωρών με παράλληλη μείωση των θεωρητικών ωρών και αλλαγή του τρόπου των εξετάσεων.
9. Κατάργηση της λίστας αναμονής, άμεση φοίτηση όλων των συναδέλφων με τη δημιουργία νέων τμημάτων μέχρι 25 άτομα και η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων υπηρεσιακά να ενημερώνει το ΚΕΣΕΝ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων των συναδέλφων από την ΑΝΥΕ όπως και η αιτιολόγηση με νομολογία τυχόν απόρριψης.
10. Αποκλειστικά Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση ενταγμένη στο Υπουργείο Παιδείας, Ισοτιμία των διπλωμάτων μας με τα αντίστοιχα της στεριάς.
11. Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ.
12. Κατάργηση των νόμων 3153/2003, 3450/2006 (ΝΕΚΕ) για την ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης.
13. Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι Μετεκπαιδευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι εισφορές να καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
14. Δωρεάν στέγαση των μετεκπαιδευόμενων από την επαρχία στην Εστία Ναυτικών και επίδομα στέγασης για όσους δεν μπορεί να καλύψει.
15. Μειωμένα εισιτήρια μετακίνησης στον μόνιμο τόπο διαμονής των Μετεκπαιδευόμενων σε όλα τα μέσα μεταφοράς.
16. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και υλικών για την καθαριότητα του κτιρίου του ΚΕΣΕΝ.
17. Έλεγχο των οικονομικών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και των κεφαλαίων του ΝΑΤ.
18. Έλεγχο των κονδυλίων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ποσά που δόθηκαν και που δαπανήθηκαν.
19. Κατάργηση της Δανειακής Σύμβασης, των Μνημονίων (ν.3845/2010, ν.3986/2011, ν.4093/12) του αντιασφαλιστικού νόμου 3863/2010, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 3577/92 για την άρση του Cabotage και του ν.2687/53 περί εγκριτικών πράξεων νηολόγησης στην ποντοπόρο ναυτιλία.
20. Κατάργηση του νόμου 4150/2013 για την « Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ», της Υπουργικής Απόφασης (3522.2/08/2013) «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».
21. Κάλυψη των ελλειμμάτων του ΝΑΤ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατάργηση των χαριστικών πράξεων και επιδοτήσεων των εφοπλιστών και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.
22. Να σταματήσει η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ. Να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και των άλλων κεφαλαίων που εποπτεύονται από το ΝΑΤ σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΜΕΝ. Με πρώτο και κύριο να λειτουργήσει το ΝΙΕΝ ως Πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών, ενταγμένο στον Οίκο Ναύτη και σε συνεργασία με τα άλλα Δημόσια ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης .
23. Να καταργηθεί η υπουργική απόφαση που αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά του δουλεμπορικού κυκλώματος από χώρες όπως Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ουκρανία, Πολωνία, Ινδία, Λιθουανία και άλλες.

Διαβάστε ακόμα