ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα ειδικά τμήματα ECDIS και Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα ECDIS την 07.6, 22.6 και 05.7.2021 και ώρα 13:30 καθώς και Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας (MEDICAL CARE) την 25.6.2021 και ώρα 08:00.

Οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί μπορούν να επικοινωνούν για ραντεβού εγγραφής στα ως άνω ειδικά τμήματα στο e-mail: [email protected]

Διαβάστε ακόμα