ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα ειδικά τμήματα Tanker Safety Basic & Ecdis

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα για:

Tanker Safety Basic την 17-01-2021 και ώρα 14:15.
Ecdis την 24-01-2021 και την 07-02-2021 και ώρα 13:30

Διαβάστε ακόμα