ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτο ειδικό τμήμα Ιατρικής Μέριμνας

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα για:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (MEDICAL CARE) ΑΠΟ 14-03-2022 ΕΩΣ 17-03-2022/ 14:15. Το ειδικό τμήμα διεξάγεται εξ αποστάσεως με τηλεκπαίδευση.
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΝ 18-03-2022 / 13:15. Το ειδικό τμήμα επανεξέτασης διεξάγεται δια ζώσης στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων.

Για την συμμετοχή σας απαιτείται η προσκόμιση:

– πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
– πιστοποιητικού νόσησης εντός τελευταίων 90 ημερών ή
– βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
– Ταυτότητας ή διαβατήριου ή ναυτικού φυλλαδίου

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Διαβάστε ακόμα