Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

limeniko_swma_

Την 21-03-2014 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2014 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά για το έτος 2014:

-Εξήντα τρεις (63) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

-Δύο (02) Πλοίαρχοι Τεχνικοί

-Τρεις (03) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί

-Δώδεκα (12) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

-Είκοσι τέσσερις (24) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

-Οκτώ (08) Πλωτάρχες Τεχνικοί

Οι καταρτισθέντες από το εν λόγω Συμβούλιο πίνακες κρίσεων, κυρώθηκαν με το από 24-03-2014 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 357 Γ΄/24-03-2014).

Εκ του συνόλου των κριθέντων:

– Εξήντα ένας (61) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι έντεκα (11) αρχαιότεροι εξ αυτών:

01. Γκώνιας Κωνσταντίνος του Λουκά (Α.Μ. 792)
02. Γιαννάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 795)
03. Ντούνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 796)
04. Σεφεριάδης Γεώργιος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 798)
05. Δέρβος Σπυρίδων του Σωτηρίου (Α.Μ. 799)
06. Πραβίτας Φώτιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 800)
07. Φιλτικάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού (Α.Μ. 803)
08. Σπανός Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 804)
09. Αϊβαλιώτης Χαράλαμπος του Βασιλείου (Α.Μ. 807)
10. Καλογείτων Σταμάτιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 808)
11. Αργυρίου Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 810)

με το από 24-03-2014 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 357 Γ΄/24-03-2014), προήχθησαν στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

– Ένας (01) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».
– Ένας (01) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Ευδοκίμως Τερματίσας τη σταδιοδρομία του».
– Η κρίση ενός (01) Πλοιάρχου (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.
– Δύο (02) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ο αρχαιότερος εξ΄ αυτών:
Κατωπόδης Αναστάσιος του Ευαγγέλου (Α.Μ.Ε. 60)

με το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα, προήχθη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικού προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης.

– Τρεις (03) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».
– Δώδεκα (12) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι έντεκα (11) αρχαιότεροι εξ αυτών:

01. Σιγούρος Ευάγγελος του Χαριλάου (Α.Μ. 892)
02. Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 893)
03. Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
04. Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)
05. Κλιάκας Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 896)
06. Ζωγάκης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 898)
07. Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899)
08. Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)
09. Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)
10. Τζαμουράνης Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ. 903)
11. Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904)

με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, προήχθησαν στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

– Η κρίση ενός (01) Αντιπλοιάρχου (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.
– Η κρίση ενός (01) Αντιπλοιάρχου (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεβλήθη.
– Είκοσι τέσσερις (24) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».
– Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.
– Οκτώ (08) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».
– Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη Τεχνικού ανεστάλη.
– Ένας (01) Πλωτάρχης Τεχνικός εξαιρέθηκε από την κρίση.

– Οκτώ (08) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

– Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη Τεχνικού ανεστάλη.

– Ένας (01) Πλωτάρχης Τεχνικός εξαιρέθηκε από την κρίση.

Διαβάστε ακόμα