Κύπρος: Έναρξη Πληροφοριακού Συστήματος Ναυτικής Σταδιοδρομίας

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργείας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SCIS (Seafarers Career Information System).Ουσιαστικά πρόκειται για την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα αποτελέσει μία εγκεκριμένη και πλήρη βάση δεδομένων επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ναυτικών για χρήση τόσο από τους ιδίους αλλά και τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Το «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας» θα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες που είναι συμβεβλημένοι με την εφαρμογή και καταχωρημένοι στο μητρώο ναυτικής απογραφής να ενημερώνονται για το περιεχόμενο του ψηφιακού τους φακέλου, να προσθέτουν πληροφορίες σε αυτόν για την εκπαίδευση και τη θαλάσσια εμπειρία τους, καθώς και να αλλάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο ψηφιακό μητρώο ναυτικής απογραφής. Επιπλέον ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να κοινοποιεί μέσω της εφαρμογής το βιογραφικό του σημείωμα σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες. Ένας από τους στόχους του πληροφοριακού συστήματος ναυτικής σταδιοδρομίας είναι η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των ναυτικών αλλά και όλης της ναυτιλιακής κοινότητας.

Το όλο εγχείρημα αποτελεί μία συνέργεια μεταξύ του Υφυπουργείου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής της Ελλάδας, της Ε.Ε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 ενώ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%.

Η Κύπρος αποτελεί ένα αξιόπιστο και σύγχρονο ναυτιλιακό κράτος με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Αναγνωρίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο των ναυτικών μας στην βιομηχανία προωθούμε την ψηφιακή ανάπτυξη με σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αποτελέσουν αρωγό στην προσπάθεια των ναυτικών μας να ενταχθούν και να προοδεύσουν εντός της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

To Υφυπουργείο Ναυτιλίας καλεί όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο να επισκεφθούν τον ιστότοπο https://scis.dms.gov.cy/login και να δημιουργήσουν λογαριασμό στην εφαρμογή SCIS ενισχύοντας περισσότερο την μετάβαση μας στην ψηφιακή εποχή.

Διαβάστε ακόμα