Λειτουργία Σχολής Δυτών Καλύμνου 2018

Απόφαση λειτουργίας για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: 15-10-2018.
Συνολική διάρκεια: 40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

Οι θέσεις μαητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής:

ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι (05), ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι (15), ΔΥΤΕΣ : μέχρι (20).

Προκήρυξη Σχολής Δυτών Καλύμνου 2η 2018

Διαβάστε ακόμα