Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης ως ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήματα

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ε.Β.Ε.Π. για την αναζωογόνηση του κλάδου της Ναυπηγοεπισκευής στη χώρα μας και της ενημέρωσης των επιχειρήσεων – μελών του, επισημαίνεται ότι, έπειτα από απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τροποποιείται το άρθρο 39 του ν.2960/2001(Φ.Ε.Κ. 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αναφορικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα.

Κατ’ επέκταση, οι επιχειρήσεις ναυπήγησης πλοίων μπορούν να απολαύουν της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, που προορίζονται για την κατασκευή πλοίων και η απαλλαγή ή καταβολή του Φ.Π.Α. να κρίνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης. Συνεπώς, στις εν λόγω διατάξεις δύναται να υπαχθούν οι επιχειρήσεις ναυπήγησης πλοίων, που κατασκευάζουν πλοία, ανεξάρτητα εάν για τα εν λόγω πλοία παρέχεται απαλλαγή από το Φ.Π.Α., βάσει του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 , καθώς η καταβολή ή μη του φόρου θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση των σκαφών, ανάλογα με τον προορισμό που θα λάβουν (εξαγωγή, επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά σκάφη κ.λπ.).

Ακόμη, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας για την τροποποίηση και επέκταση των ήδη λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κ. Γ. Πιτσιλή και τη Γεν. Διευθύντρια Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., κα Ε. Γιαλούρη, καθώς με αυτόν τον τρόπο ικανοποιήθηκε παλαιότερο, σχετικό αίτημα του Επιμελητηρίου, δήλωσε: «…με την εν λόγω πρόβλεψη, αναζωογονούνται σημαντικά οι ναυπηγικές εργασίες σε πλοία, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις του κλάδου, να ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα, αλλά και να εξορθολογίζεται η διαδικασία σύστασης και τροποποίησης/επέκτασης των Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.

Τέλος, ευελπιστούμε ότι, θα ικανοποιηθούν και άλλα δύο αιτήματά μας, καθώς έχουμε ζητήσει, η ευνοϊκή ρύθμιση απαλλαγής Φ.Π.Α. των εγχώριων εμπορευμάτων, που ισχύει στην Ελεύθερη Ζώνη του Πειραιά, να ισχύσει για όλες τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς και την άμεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α., όταν τα προϊόντα ειδικού προορισμού παραδίδονται από τους εφοδιαστές στα πλοία, γεγονός που θα άρει την άνιση μεταχείριση που έχει δημιουργηθεί…».

Διαβάστε ακόμα