Μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Ευγενίδου σε σχολικές μονάδες της Αλεξανδρούπολης

Αποδοχή των αιτημάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για παροχή δωρεάς εξοπλισμού για τις ειδικότητες του Ναυτιλιακού Τομέα του Π.ΕΠΑΛ./4ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης και του Μηχανολογικού Τομέα 1ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες του Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού και του Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν στην Γ’ Τάξη Λυκείου στο Π.ΕΠΑΛ. Αλεξ/πολης και ο Μηχανολογικός Τομέας στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης.

Η δωρεά θα περιλαμβάνει σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα :

1) Προσομοιωτή μηχανοστασίου 2) Προσομοιωτή γέφυρας και λαμβάνει χώρα από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Επιπρόσθετα, βεβαιώνεται και η δωρεά εργαστηριακού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των μαθητών του Μηχανολογικού Τομέα των ΕΠΑΛ που εξυπηρετούνται από το 1ο Ε.Κ. Αλεξ/πολης.

H Διευθύντρια της ΔΔΕ Έβρου Ελένη Πλακωτή αναφέρει:

«Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Ευγενίδου που ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα της ΔΔΕ Έβρου και χάρη στη δωρεά του θα μπορέσουν οι μαθητές των Ναυτηλιακών Ειδικοτήτων του Π.ΕΠΑΛ./4ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης να τύχουν της βέλτιστης και πλέον σύγχρονης σε εξοπλισμό εκπαίδευσης.

Επιπλέον ευχαριστούμε το Ίδρυμα Ευγενίδου που με την άμεσα προσφορά του αναβαθμίζει και τις υλικοτεχνικές υποδομές για την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του Μηχανολογικού Τομέα.»

Διαβάστε ακόμα