Μεγάλο φορτίο τσιγάρων στα αμπάρια του «Amarnthus»

amarnthus_

Βρές την κρουαζιέρα που σου ταιριάζει

Αναφορικά με τον εντοπισμό πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (543.400) πακέτων λαθραίων τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών εντός των αμπαριών του Φ/Γ ”AMARANTHOUS” σημαίας Palau, που έλαβε χώρα πρωινές ώρες την 01-12-14 στον κολπίσκο ”ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΒΡΩΜΗ” στις δυτικές ακτές της ν. Ζακύνθου, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Τελωνείο Ζακύνθου οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι, ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των τριών εκατομμυρίων ογδόντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών(3.081.543,79€).

Διαβάστε ακόμα:
Φωτογραφίες από το εγκαταλελειμμένο «Amarnthus»

Διαβάστε ακόμα