Μείωση κατά 15,3% στις παραγγελίες στα Κινεζικά ναυπηγεία

Ο όγκος ναυπήγησης των κινεζικών ναυπηγείων ήταν 14,28 εκατομμύρια dwt για τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας πτώση 15,3% σε άμεση με πέρυσι την ίδια περίοδο.

Οι παραγγελίες για νέα πλοία που ελήφθησαν πρόσφατα ήταν 17,69 εκατομμύρια dwt, σημειώνοντας πτώση 46% σε ετήσια βάση.

Ο όγκος των εξαγωγών της ναυπηγικής βιομηχανίας ήταν 12,32 εκατ. dwt, σημειώνοντας πτώση 23,2%. Οι παραγγελίες ναυπηγικής εξαγωγής που ελήφθησαν πρόσφατα ήταν 15,83 εκατ. dwt, σημειώνοντας μείωση 46%.

Οι παραγγελίες εξαγωγών ήταν 90,34 εκατ. dwt, σημειώνοντας αύξηση 19,2%, αντιπροσωπεύοντας το 86,3%, το 89,5% και το 88,4% του εθνικού όγκου αντίστοιχα.

Η συνολική αξία των εξαγωγών ήταν 7,33 δισ. δολάρια, σημειώνοντας πτώση 12,7%. Τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα δεξαμενόπλοια και τα εμπορευματοκιβώτια ήταν οι κύριοι τύποι πλοίων για εξαγωγή.

Κατά τον Ιανουάριο-Μάιο, η ναυπηγική παραγωγή της Κίνας, οι νέες παραγγελίες και οι παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει αντιπροσώπευαν το 44%, 52,5% και 48,2% αντίστοιχα στην παγκόσμια ναυπηγική αγορά.

Οι πέντε κορυφαίες επαρχίες και πόλεις της Κίνας για ναυπηγική παραγωγή τους πρώτους πέντε μήνες ήταν οι Jiangsu, Shanghai, Liaoning, Shandong και Zhejiang, οι οποίες είχαν παραδώσει το 93,5% του συνολικού όγκου ναυπηγικής βιομηχανίας της Κίνας.

Διαβάστε ακόμα