Μετατίθεται για τις 10 Ιουνίου η 24ωρη απεργία στα λιμάνια

Oι νομοθετικές πρωτοβουλίες που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για την κατάργηση του οκταώρου και την παραπέρα συρρίκνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων επιβάλουν την δυναμική και συντονισμένη αντίδραση όλων των συνδικαλιστικών οργάνων.
Τα σωματεία μας συντονίζουν την δράση τους από κοινού και μεταφέρουν μαζί με όλο το Εργατικό κίνημα την εικοσιτετράωρη Πανελλαδική μας απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 10 Ιουνίου 2021 από 00.01 έως 24.00. Δεν θα περάσει η επιχειρούμενη κατεδάφιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Διεκδικούμε :
-Την ανανέωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
-Την κατάργηση κάθε αντεργατικού και αντισυνδικαλιστικού νόμου. -Την κατάργηση του νόμου για τις κουτσουρεμένες Οργανικές συνθέσεις.
Καταγγέλλουμε την επιχείρηση εκφοβισμού μας, την οποία επιχείρησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας με Ασφαλιστικά Μέτρα της τελευταίας στιγμής και προειδοποιούμε ότι :
-Δεν φοβόμαστε.
-Δεν σκύβουμε το κεφάλι.
Το Ναυτεργατικό Συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζεται και πάλι δυναμικά και αποφασιστικά.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως
Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ. Ε.Ν.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων-Θαλαμηπόλων Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S, Π/Κ & Ο/Γ Μικρών Αποστάσεων Ε.Ν

Διαβάστε ακόμα